24-06-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#100 - Godkendelse af dagsorden#101 - Borgerrådgiverens beretning 2019#102 - Udvidelse af samarbejdet omkring borgerrådgiverfunktionen#103 - Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Hadsten Varmeværk til finansiering af ledningsnet, lager, ombygning af pumpestation og køb af grund#104 - Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Gudenådalens Energiselskab til finansiering af en varmepumpe og et sæsonlager#105 - Ændring af takst for aflevering af ren jord på Feltengård Affaldsdeponi#106 - 1. Budgetopfølgning 2020#107 - Anmodning fra Evida om principbeslutning om ekspropriation#108 - Initiativer til fremme af biodiversitet#109 - Afrapportering i forbindelse med § 17, stk. 4-udvalgets ophør#110 - Anlægsbevilling til Styrket dialog med lodsejere om vådområde og vandløbsprojekter#111 - Ny bro over Gudenåen#112 - Ekspropriation til shunt til E45 på Århusvej i Søften#113 - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019-2020#114 - Kommunal frokostordning i daginstitutioner 2021-2022#115 - Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2020-24#116 - Afrapportering på analyse- og læringsforløb for børnehandicapområdet#117 - Anlægsbevilling til kunstgræsbane i Hadsten#118 - Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedslovstilsyn - Plejecenter Møllegården i Hadsten#119 - Vedtagelse af Lokalplan nr. 400 Boligområde ved Navervej i Hinnerup og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-29#120 - Vedtagelse af Lokalplan nr. 397 Etageboliger i Søndergade i Hadsten og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-29#121 - Anlægsbevilling til "Strukturplan for Hinnerup Nord"#122 - Anlægsbevilling til "Strukturplan for Søften Nord"#123 - Vedtagelse af Lokalplan nr. 379 - Vindmøller ved Hallendrup med Kommune-plantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29 med VVM-tilladelse#124 - Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 322 for et feriecenter i Hinnerup nord#125 - Forslag til lokalplan nr. 398 Butiksområde i Hadsten syd#126 - Forslag til "Lokalplan nr. 404 Etageboliger på Voldbyvej i Hammel"

Se eller gense Byrådsmødet 24. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 197
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 4