25-06-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#92 - Godkendelse af dagsorden#93 - Retningslinjer for Favrskov Kommunes brug af flyrejser#94 - Udfasning af engangsservice i plastik#95 - Etablering af whistleblowerordning efter høring#96 - Politisk mødekalender 2020#97 - 1. Budgetopfølgning 2019#98 - Privat skovbegravelsesplads ved Mygind i Favrskov Kommune#99 - Udmøntning af pulje til miljøvenlig transport og CO2-reduktion#100 - Anlægsbevilling til byggemodning - Ditzelsvej, Hammel#101 - Forslag til Affaldsplan 2020-2025#102 - Anlægsbevilling til Kollerup Enge#103 - Forbedring af Gelbrovej ved Sognevejen#104 - Anlægsbevilling til vej- og trafiksikkerhedsprojekter 2019#105 - Å-bad i Ulstrup - Præsentation af forundersøgelse#106 - Vedtagelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - efter høring#107 - Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23#108 - Analyse og udvikling af børnehandicapområdet#109 - Tilsyn med Åhuset#110 - Socialtilsynets tilsynsrapport vedrørende Handicap og Psykiatri#111 - Kommunale tilsyn for Handicap og Psykiatri#112 - Kommunale tilsyn på plejecentrene i Favrskov Kommune#113 - Plejecenter Tinghøj - Styrelsen for Patientsikkerheds Servicelovstilsyn#114 - Hjemmeplejen Favrskov Øst - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn#115 - Træning og diætister - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn#116 - Undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune#117 - Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A i Hadsten#118 - Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023#119 - Godkendelse af byggeregnskab for Elbæk Allé (botilbud, aktivitetscenter og servicearealer)#120 - Udvidelse af sundhedscentret i Inside i Hammel og køb af udstyr

Se eller gense Byrådsmødet d. 25. juni 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen

Denne video er set i alt: 220
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 70