29-05-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#72 - Godkendelse af dagsorden#73 - Revisionsberetning om den løbende revision 2017 samt beretning vedrørende revisionsaftale#74 - Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2018, Årsrapport 2017#75 - Forslag til Lokalplan nr. 381 - Boligområde ved Herstvej i Grundfør#76 - Forslag til Lokalplan nr. 382 - Teknisk anlæg ved Haldumvej i Hinnerup#77 - Planstrategi- og bæredygtighedsstrategi 2019 - Projektbeskrivelse#78 - Kommunal medrejsning af fredningsforslag i Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup#79 - Anlægsbevilling og fastlæggelse af retningslinjer for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet#80 - Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2013#81 - Anlægsbevilling til mindre vejprojekter#82 - Håndtering af provenu fra driftsudbuddet på trafik- og vejområdet#83 - Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2017-2018#84 - Kommunal frokostordning i daginstitutioner#85 - Forslag om økonomisk tilskud til pasning af egne børn#86 - Forlængelse af friluftsstrategi samt godkendelse af forslag til handlingsplan for 2018#87 - Anlægsbevilling - Fitness-/crossfitbaner i Hinnerup og Hammel#88 - Handleplan for 2018 og 2019 til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019#89 - Forslag til værdighedspolitik for Favrskov Kommune#90 - Kommunale tilsyn på ældreområdet 2017/primo 2018#91 - Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreområdet 2017/2#92 - Kommunale tilsyn på handicap- psykiatriområdet 2017#93 - Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med handicap- og psykiatriområdet 2017#94 - Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2017/2

Se eller gense byrådsmødet 29. Maj 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 174
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 5
Den seneste måned: 174
Det seneste år: 174
There is no video in the channel yet. There is no video yet.