23-02-2016 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#22 - Godkendelse af dagsorden#23 - Omklassificering af kommunale fællesveje#24 - Godkendelse af byggeregnskab for 25 familieboliger på Lilleå Bakker#25 - Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje#26 - Revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2016#27 - Revideret kvalitetsstandard for madservice samt godkendelsesmateriale for madservice#28 - Fremtidig anvendelse af Eriksminde i Hammel#29 - Revideret forløbsprogram for hjertesygdom#30 - Afrapportering vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade#31 - Anlægsbevilling til sundhedscenter i Ulstrup#32 - Flygtningeboliger i Hadsten - Vedtagelse af dispositionsplan#33 - Forslag til Lokalplan nr. 369 - Boligområde ved Haarvej i Hinnerup og Kommuneplantilæg nr. 18#34 - Vedtagelse af Lokalplan 367 - Rekreativt område ved Dannebrogspladsen i Ulstrup og Kommuneplantillæg nr. 15#35 - Parkeringsbekendtgørelse og parkeringskontrol#36 - Frigivelse af anlægsmidler til kommunalt samarbejde om Tange sø#37 - Vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2013 om spildevandsrensning i det åbne land#38 - Administrationsgrundlag vedrørende enkeltydelser#40 - Evaluering af områdestrukturen på dagtilbudsområdet#39 - Tildelings- og betalingsmodel på specialundervisningsområdet#41 - Afrapportering vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse#42 - Salg af jord - årligt udbud af boliggrunde (Lukket punkt)#43 - Salg af jord - årligt udbud af erhvervsgrunde (Lukket punkt)#44 - Hjortebakken, Hammel (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 23. februar 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 137
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2